• CARTREF
  • BLOGAU

Priodweddau a defnyddiau rhagorol o genosfferau.

Priodweddau a defnyddiau rhagorol ocenosfferau: refractoriness uchel.Prif gydrannau cemegolcenosfferauyn ocsidau silicon ac alwminiwm, y mae silicon deuocsid tua 50-65% ohonynt, ac mae alwminiwm ocsid tua 25-35%.Oherwydd bod pwynt toddi silica mor uchel â 1725 gradd Celsius, pwynt toddi alwminiwm ocsid yw 2050 gradd Celsius, y ddau ohonynt yn ucheldeunyddiau anhydrin.Felly, mae gan cenosfferau anhydriniaeth uchel iawn, yn gyffredinol yn cyrraedd 1600-1700 gradd Celsius, gan eu gwneud yn ddeunydd anhydrin perfformiad uchel rhagorol.Ysgafn, inswleiddio thermol.Mae wal y cenospheres yn denau ac yn wag, ac mae'r ceudod yn lled-wactod, gyda dim ond ychydig iawn o nwy (N2, H2 a CO2, ac ati), ac mae'r dargludiad gwres yn araf iawn ac yn fach iawn.Felly, mae cenospheres nid yn unig yn ysgafn o ran pwysau (dwysedd swmp 250-450 kg / m3), ond hefyd yn ardderchog mewn inswleiddio thermol (dargludedd thermol ar dymheredd ystafell 0.08-0.1), sy'n gosod y sylfaen iddynt ddangos eu doniau yn y maes. o ddeunyddiau inswleiddio thermol ysgafn.Caledwch uchel a chryfder.Oherwydd bod y cenospheres yn gyrff gwydr caled a ffurfiwyd gan gyfnodau mwynau silicon alwminiwm ocsid (cwarts a mullite), gall y caledwch gyrraedd lefel Mohs 6-7, mae'r cryfder pwysedd statig mor uchel â 70-140MPa, a'r gwir ddwysedd yw 2.10-2.20 g/cm3.tebyg i roc.Felly, mae gan cenosfferau gryfder uchel.Yn gyffredinol, mae gan ddeunyddiau mandyllog neu wag ysgafn fel perlite, zeolite, diatomit, pwmis, vermiculite estynedig, ac ati galedwch a chryfder gwael, ac mae gan gynhyrchion inswleiddio thermol neu gynhyrchion anhydrin ysgafn a wneir ohonynt gryfder anfanteision gwael.Mae eu diffygion yn union fanteision cenospheres, felly mae gan cenosfferau fanteision mwy cystadleuol a defnyddiau ehangach.Maint gronynnau mân ac arwynebedd arwyneb penodol mawr.Maint gronynnau'r gleiniau a ffurfiwyd yn naturiol yw 1-250 micron.Yr arwynebedd arwyneb penodol yw 300-360cm2 / g, sy'n debyg i sment.Felly, gellir defnyddio cenospheres yn uniongyrchol heb malu.Gall y fineness ddiwallu anghenion cynhyrchion amrywiol.Yn gyffredinol, mae gan ddeunyddiau inswleiddio thermol ysgafn eraill feintiau gronynnau mawr (fel perlite, ac ati).Os ydynt yn ddaear, bydd y gallu yn cynyddu'n fawr, a bydd yr inswleiddiad thermol yn cael ei leihau'n fawr.Yn hyn o beth, mae gan genosfferau fantais.Inswleiddiad trydanol rhagorol.Mae cenospheres, ar ôl i'r gleiniau magnetig gael eu dewis, yn ddeunyddiau inswleiddio rhagorol ac nad ydynt yn ddargludol.Yn gyffredinol, mae gwrthiant inswleiddwyr yn lleihau gyda'r cynnydd mewn tymheredd, ond mae ymwrthedd cenosfferau yn cynyddu gyda'r cynnydd mewn tymheredd.Nid yw'r fantais hon ar gael gyda deunyddiau inswleiddio eraill.Felly, gall wneud cynhyrchion inswleiddio o dan amodau tymheredd uchel.
db407026fece8c2d944e943c05593ec


Amser post: Ebrill-29-2022